Training & Coaching bij organisatieveranderingen
“Als harder werken niet meer werkt” - Daniel Ofman
Wimatch helpt grip te krijgen op onproductieve gedachten en emoties
“You can't stop the waves, but you can learn to surf.” ― Jon Kabat-Zinn
WiMatch helpt je met jezelf bezig te zijn, zonder moeten
“Je kunt worden wie je wilt zijn” – Marijke Korendijk

Klaar voor de toekomst? Wat is dat eigenlijk? En hoe gaat eenieder om met veranderingen?

Klaar voor die nieuwe grote opdracht; klaar voor dat nieuwe computersysteem wat ervoor moet zorgen dat iedereen efficiënter gaat werken; klaar om die nieuwe markt te gaan aanboren……..

Als ondernemer, werkgever of leidinggevende zal je wellicht deze onbekende antwoorden een leuke, spannende en interessante zoektocht vinden omdat je naar aller waarschijnlijkheid of zelf de bedenker bent van dit idee of er op zijn minst al heel vroeg bij betrokken bent geweest.

Want hoe heerlijk is het als je eens onbegrensd kan dromen en hardop kan meepraten en denken over een bepaald idee of richting om op te gaan. Je voelt de energie stromen door je lijf en je barst daarna meestal van nog meer ideeën en oplossingen en kan niet wachten om daarmee aan de slag te gaan! Je bent de komende tijd alleen maar bezig om dit plan uit te werken zonder oog te hebben voor de signalen om je heen.

En dan komt de dag dat je het nieuws gaat brengen bij je medewerkers en/of collega’s; jijzelf kan niet wachten om het te vertellen en om dit zo snel mogelijk te gaan implementeren. Je beseft wel dat de mensen het al erg druk hebben maar dit is zo’n geweldig plan, daar moet iedereen maar even tijd voor maken! Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met de ontvangers van het nieuws?

Er zal een groep mensen zijn waarbij dit een gevoel van (lichte) teleurstelling oproept in de zin van; waarom weet ik daar niets van? Wanneer is dat dan besproken en besloten? En met wie? Hebben ze wel nagedacht over de impact van deze beslissing?

Ook kan er een groep mensen zijn waarbij deze verandering een gevoel van gevaar oproept; wat betekent dit voor mijn functie? Raak ik nu mijn baan kwijt? Zal ik dat nieuwe proces of systeem ooit wel leren? En dan is een groep mensen die bijna iedere verandering zien als een uitdaging met nieuwe kansen.

Wat deze mensen allemaal gemeen hebben is dat ze hun gedachtes dan wel verbaal of non-verbaal zullen delen met de boodschapper van het nieuws.

Maar hoe wordt hiermee omgegaan?

Ben jij #klaarvoordetoekomst?

 

Fijne dag!

handtekening

Pin It on Pinterest

Share This