Training & Coaching bij organisatieveranderingen
“Als harder werken niet meer werkt” - Daniel Ofman
Wimatch helpt grip te krijgen op onproductieve gedachten en emoties
“You can't stop the waves, but you can learn to surf.” ― Jon Kabat-Zinn
WiMatch helpt je met jezelf bezig te zijn, zonder moeten
“Je kunt worden wie je wilt zijn” – Marijke Korendijk

The best years of your life are the ones in which you decide your problems are your own. You do not blame them on your mother, ecology, or the president. You realize that you control your own destiny.
― Albert Ellis

 

WiMatch laat leidinggevenden en medewerkers op MBO/HBO niveau beter functioneren op het gebied van:

  • Samenwerken.
  • Conflicthantering.
  • Communiceren.
  • Zelfinzicht en bewustwording.
  • Verandering.
  • Functioneringsgesprekken.
  • Omgaan met spanning/stress op het werk of privé.

Hoe werkt WiMatch?

Incompany trainingen & coaching

Intake
Tijdens het intakegesprek (kosteloos) wordt er gekeken of de ‘match’ er is en natuurlijk wordt er uitvoerig gesproken over de behoefte, huidige situatie en het gewenste resultaat. Wellicht dat er meerdere gesprekken nodig zijn om naar de volgende stap te komen maar dat is voor WiMatch geen probleem. Zonder inspanning geen resultaat!

Voorstel en offerte
Wanneer de probleemstelling en gewenste situatie naar beide ideeën goed in kaart zijn gebracht wordt dit vertaald in een helder voorstel tezamen met een overzichtelijk kostenoverzicht.

Aanpak en uitvoering
De trainingen zullen worden uitgevoerd volgens het ‘learning by doing’-principe (inslijten van nieuwe vaardigheden) in een veilige omgeving waarbij ruimte is voor verdieping. Bij een (individueel) coachings traject zal ook worden gewerkt met praktische tools die meteen toepasbaar zijn.

Evaluatie
Evalutie is een moment van reflectie en een essentieel onderdeel van het gehele trainingstraject; voorafgaand, tijdens en na afloop én zullen met u worden gedeeld middels een rapportage.

Open inschrijvingen

De trainingen worden gegeven op een locatie waar je inspiratie en energie van krijgt.
Daarnaast werkt WiMatch met kleine groepen van minimaal 6 en maximaal 10 personen. Dit om ervoor te zorgen dat er ruimte kan ontstaan voor het creëren van een veilige omgeving, verdieping en verbinding.
Alle trainingen worden gegeven op basis van het ‘learning by doing’-principe. Ga naar aanbod voor de programma’s.

Pin It on Pinterest

Share This