Training & Coaching bij organisatieveranderingen
“Als harder werken niet meer werkt” - Daniel Ofman
Wimatch helpt grip te krijgen op onproductieve gedachten en emoties
“You can't stop the waves, but you can learn to surf.” ― Jon Kabat-Zinn
WiMatch helpt je met jezelf bezig te zijn, zonder moeten
“Je kunt worden wie je wilt zijn” – Marijke Korendijk

Ook voor DISC Analyse kunt u terecht bij WiMatch!

Betrouwbaar meten van menselijk gedrag

Persoonlijkheidsanalyse
De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

Dr. William Marston
DISC is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door psycholoog en professor dr. William Marston aan de Harvard Medical School en is gebaseerd op zijn werk The Emotions of Normal People. Sindsdien is DISC verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een kwalitatief zeer volwaardig en accuraat psychometrisch gedragsinstrument. De Persoonlijkheidsanalyse is inmiddels door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan.

Validatie & betrouwbaarheid
Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%).

Lees meer:

https://www.wimatch.nl/disc-betrouwbaar-meten-van-menselijk-gedrag/

DISC, betrouwbaar meten van menselijk gedrag

 

Inzicht in uzelf en anderen,images-2

Persoonlijkheidsanalyse

De DISC® Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse kenmerken meet van menselijk gedrag. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

Dr. William Marston

DISC is ruim 90 jaar geleden ontwikkeld door psycholoog en professor dr. William Marston aan de Harvard Medical School en is gebaseerd op zijn werk The Emotions of Normal People. Sindsdien is DISC verder ontwikkeld en uitgegroeid tot een kwalitatief zeer volwaardig en accuraat psychometrisch gedragsinstrument. De Persoonlijkheidsanalyse is inmiddels door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan.

Validatie & betrouwbaarheid
Het DISC instrument is op verschillende onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid. Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%).

Wat meet DISC?

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

D Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen.
I Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt.
S Hoe u omgaat met veranderingen in uw omgeving.
C Hoe u omgaat met regels, details en procedures.

In ieder mens zien we in meer of mindere mate de vier basisstijlen terug. Vaak hanteren we in verschillende contexten verschillende stijlen.

Gedrag in drie grafieken
De uitslag van DISC® Persoonlijkheidsanalayse wordt weergegeven in drie grafieken. Elke grafiek geeft een ander gedragsaspect weer van de persoon:

Hoe iemand zichzelf ziet.
Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties.
Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving.

Overzicht DISC stijlen

DISC onderscheidt vier persoonlijkheidsstijlen. De meeste mensen maken gebruik van twee stijlen. In uw omgeving kunt u de diverse stijlen makkelijk herkennen.

De stijlen in het kort:

De D staat voor Daadkrachtig, Direct en Dynamisch

Kent u iemand die assertief is, direct is en de ‘bottomline’ wil? Dit is de D stijl. Deze mensen zijn daadkrachtig, direct en bezitten een sterke wil.

Deze stijl:
Stelt zich onafhankelijk op.
Is heel besluitvaardig en voortvarend.
Is gericht op resultaten en uitdagingen.
Gaat confrontaties niet uit de weg.

De I staat voor Interactief, Interesse in mensen en Invloedrijk.

Heeft u collega’s die gemakkelijk communiceren en vriendelijk zijn tegen iedereen? Dit is de I stijl. Deze mensen zijn optimistisch, vriendelijk en praatgraag.

Deze stijl:
Praat heel graag.
Is enthousiast en optimistisch.
Kent veel mensen en maakt makkelijk contact.
Staat graag in het middelpunt van de belangstelling.

De S staat voor Stabiel, Sociaal en Samen.

Heeft u collega’s die goede luisteraars en fantastische teamspelers zijn? Dit is de S stijl. Deze mensen zijn stabiel, geduldig, loyaal en praktisch.

Deze stijl:
Zorgt graag dat iedereen het naar zijn zin heeft.
Maakt graag zaken af.
Brengt harmonie en stabiliteit in het team.
Werkt graag in teamverband.

De C staat voor Conformerend, Consciëntieus en Correct.

Kent u mensen die ervan genieten om feiten en details te verzamelen en die grondig zijn in alle activiteiten? Dit is de C stijl. Deze mensen zijn nauwkeurig, gevoelig en analytisch.

Deze stijl:
Is grondig en nauwgezet met details.
Houdt zich graag aan de regels.
Volgt de procedures of schrijft ze zelf.
Is diplomatiek in de omgang en is een analytisch denker.

DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectie procedures. DISC brengt voorkeursgedrag, talenten en communicatie in kaart. Het bevordert open communicatie, helpt conflicten op te lossen en te verminderen, versterkt relaties en de samenwerking in teams en vergroot effectiviteit in de verschillende lagen van een organisatie. DISC is een helder en toegankelijkheid analyse-instrument dat onontbeerlijk is in het portfolio van iedereen die met mensen werkt.

Organisatieontwikkeling
Teamontwikkeling
Individuele coaching / zelfonderzoek
Werving en selectie

Heb je interesse of vragen?

Bel of mail:

tel:06-81480915

mail:info@wimatch.nl

DISCcertificatie

http://www.discfactor.nl

Pin It on Pinterest

Share This