Training & Coaching bij organisatieveranderingen
“Als harder werken niet meer werkt” - Daniel Ofman
Wimatch helpt grip te krijgen op onproductieve gedachten en emoties
“You can't stop the waves, but you can learn to surf.” ― Jon Kabat-Zinn
WiMatch helpt je met jezelf bezig te zijn, zonder moeten
“Je kunt worden wie je wilt zijn” – Marijke Korendijk

360 graden interne analyse

Ben je als ondernemer, directeur of manager druk met het werven van nieuwe klanten, uitbreiden van diensten en producten, innovatie. Ondertussen breidt het personeelsbestand zich ook uit. Dit is het teken dat je op de goede weg bent! Je hebt een club gemotiveerde medewerkers en gaat er vanuit dat zij net zo enthousiast zijn over de groei als jijzelf.

Dit gaat meestal ook lange tijd goed maar dan vang je toch wat signalen op in de wandelgangen over bijvoorbeeld systemen die niet meer voldoen, onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden, wat is nu eigenlijk de koers van het bedrijf, stijl van leidinggeven, werkdruk etc.

WiMatch is gespecialiseerd in het onderzoeken van 7 deelgebieden om zo inzicht te krijgen hoe de medewerkers de organisatie beleven, bekijken en beoordelen en op welke gebieden er verbeteringen wenselijk en/of noodzakelijk zijn.

Hoe gaat het in zijn werk? 

Het onderzoek bestaat uit twee delen;

Eerst ontvangen alle medewerkers een 360 graden online enquête en daarnaast volgt er een persoonlijke gesprek, van circa 2 uur, waarbij de uitslag van de online enquete het uitgangspunt is voor het gesprek. Alle verkregen informatie wordt anoniem behandeld!

Op deze manier wordt er gemeten hoe de medewerkers  de organisatie beoordelen en beleven op onderstaande gebieden:

  1. Cultuur van het bedrijf
  2. Systemen en processen
  3. Strategie
  4. Structuur
  5. Personeel
  6. Stijl van leidinggeven
  7. Vaardigheden binnen de organisatie

7 s model

In het 7S-model worden zeven aspecten onderscheiden die samen het succes van de organisatie bepalen: cultuur, stijl van leidinggeven, vaardigheden, personeel, strategie, structuur en systemen. Kenmerkend is dat alle zeven S’en invloed op elkaar uitoefenen. Verandering in één S betekent onherroepelijk verandering in een andere S.

Cultuur, stijl van leidinggeven, personeel en vaardigheden zijn zogenaamde zachte factoren en strategie, structuur en systemen zijn harde factoren.

Het rapport bestaat uit twee delen, ten eerste worden de uitkomsten per gebied zo nauwkeurig mogelijk weergegeven in percentages en schriftelijke toelichting.

Aansluitend een samenvatting per deelgebied waarin middels een sterkte-zwakte analyse een conclusie wordt getrokken.

Bij elke sterkte-zwakteanalyse per deelgebied vind je tevens de relatie tussen het desbetreffende deelgebied en de cultuur van het bedrijf, aangezien deze het hart is van de organisatie!

Middels de verkregen inzichten kan er, middels een vervolgtraject, eenvoudig een plan van aanpak worden gemaakt om zo doelgericht de verbeterpunten te implementeren.

Interesse in een 360 graden interne analyse waarbij je als ondernemer waardevolle informatie krijgt over je organisatie en de medewerkers zich gehoord voelen en gewaardeerd voelen?

Bel of mail voor meer toelichting en een persoonlijke afspraak.

mail: info@wimatch.nl

t: 085-0407625

Pin It on Pinterest

Share This